وكيل بيمه

وكيل بيمه

خدمات حقوقي قابل ارائه: -دريافت كامل ديه رانندگان مقصرحادثه كه تصادف ازسال١٣٩٠تا١٣٩٥اتفاق افتاده است -دريافت خسارت كامل عابركه ٥٠درصدمقصرشناخته شده ايدحتي از١٠سال گذشته تاكنون -اخذديه صدمات جاني ناشي ازتصادفات درصورت فقدان ياانقضاي مدت بيمه نامه ياشناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه -اخذ بالاترين ميزان ديه فوت وديه صدمات بدني دركمترازيك ماه -دريافت خسارت مالي ازبيمه حتي اگرمقصرباشيد (پرداخت حق الوكاله بعدازپايان پرونده) مشاورشمادردريافت حق وحقوق خودازشركتهاي بيمه

 

تلفن تماس:   09128883708

 

خدمات پیشه و مهارت

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...