طرح توجیهی ...!

طرح توجيهي  واژه اي که اين سال ها زياد شنيده ايم ، براي اخذ تسهيلات بانکي يا اخذ مجوز از سازمان هاي دولتي مانند سازمان صنعت معدن تجارت و يا جهاد کشاورزي و ... به وجود  طرح توجيهي نياز پيدا کرده ايم.  طرح توجيهي نياز اوليه يک کارآفرين است حال چه براي يک کسب و کار کوچک چه احداث يک مجتمع عظيم صنعتي و توليدي .  طرح توجيهي معادل واژه انگليسي Feasibility Study مي باشد و عبارتست از گزارشي که توجيه پذيري يک طرح را از جنبه هاي مختلف بازار، فني، مالي و اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد.1. طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش کشاورزی دامپروری

2. طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش صنعت

3. طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش تجاری معدنی

4. طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش خدماتی جهانگردی گردشگری ایرانگردی