1. پرداخت کارت به کارت


شماره کارت:

6037691595338716

نام بانک:

بانک صادرات

نام صاحب حساب:

سعید صفاری


نکته: بعد از پرداخت کارت به کارت, نام _ نام خانوادگی و عنوان آگهی خود را به شماره زیر پیامک کنید.


ارتباط از طریق تلگرام و پیامک:

  0921-893-5167


2. پرداخت اینترنتی


برروی گزینه پرداخت اینترنتی زیر کلیک کنید و به آسانی کارمزد هزینه تبلیغات را پرداخت نمایید.