رفراکتومتر غذایی (09126114786)

رفراکتومتر غذایی (09126114786)

میکسرآزمایشگاهی هوشمند بهینه (09126114786)

میکسرآزمایشگاهی هوشمند بهینه (09126114786)

ترازوی آزمایشگاهی۴صفر (09126114786)

ترازوی آزمایشگاهی۴صفر (09126114786)

تعمیر صندلی ماساژ و تعویض روکش

تعمیر صندلی ماساژ و تعویض روکش

تجهیزکامل آزمایشگاه سالاد الویه (09126114786)

تجهیزکامل آزمایشگاه سالاد الویه (09126114786)

 تجهیزکامل آزمایشگاه نبات (09120716023)

تجهیزکامل آزمایشگاه نبات (09120716023)

تجهیزکامل آزمایشگاه زعفران (09126114786)

تجهیزکامل آزمایشگاه زعفران (09126114786)

نمایندگی فروش رسمی شیمی فن (09121311551)

نمایندگی فروش رسمی شیمی فن (09121311551)

تجهیزکامل آزمایشگاه بستنی (۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱)

تجهیزکامل آزمایشگاه بستنی (۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱)

تجهیزکامل آزمایشگاه همبرگر (۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶)

تجهیزکامل آزمایشگاه همبرگر (۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶)

تجهیزکامل آزمایشگاه رب گوجه فرنگی استاندارد

تجهیزکامل آزمایشگاه رب گوجه فرنگی استاندارد

تجهیزکامل آزمایشگاه نان و شیرینی سنتی

تجهیزکامل آزمایشگاه نان و شیرینی سنتی

فوتومتر پالین تست (۰۹۱۲۰۷۱۶۰۲۳)

فوتومتر پالین تست (۰۹۱۲۰۷۱۶۰۲۳)

تعمیر صندلی ماساژ و تعویض روکش

تعمیر صندلی ماساژ و تعویض روکش

تعمیرات آبگرمکن لوله کشی سرد و گرم

تعمیرات آبگرمکن لوله کشی سرد و گرم

 تجهیزکامل آزمایشگاه حبوبات (09126114786)

تجهیزکامل آزمایشگاه حبوبات (09126114786)

تجهیزکامل آزمایشگاه لبنیات (09121311551)

تجهیزکامل آزمایشگاه لبنیات (09121311551)

تجهیزکامل آزمایشگاه دستمال کاغذی

تجهیزکامل آزمایشگاه دستمال کاغذی

بنماری دیجیتال بهینه (09120716023)

بنماری دیجیتال بهینه (09120716023)

مــــــــدل ناخـــــــــــــــــــن

مــــــــدل ناخـــــــــــــــــــن

 تجهیزکامل آزمایشگاه چای (09120716023)

تجهیزکامل آزمایشگاه چای (09120716023)

حمام اولتراسونیک بهینه (09126114786)

حمام اولتراسونیک بهینه (09126114786)

تجهیزکامل آزمایشگاه ساندویچ سرد

تجهیزکامل آزمایشگاه ساندویچ سرد