لیست طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش خدماتی جهانگردی گردشگری ایرانگردی

 

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال 
طرح توجیهی فنی اقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS
طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی
طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی
طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهانگردی
طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( به مساحت 1500 هکتار )
طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( به مساحت 2500 هکتار )
طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( به مساحت 4000 هکتار )
طرح توجیهی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما
طرح توجیهی خدمات رایانه ای و مشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه در سال
طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت  8500کیلوگرم در روز
طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی ، چاپی و ساخت تابلو های فلکسی
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خرید دستگاه ها وتجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف
طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش لوازم و مواد چشم پزشکی
طرح توجیهی خدماتی تراکت های تبلیغاتی ، کلیپ های تبلیغاتی و آموزشی و تیزرهای تبلیغاتی
طرح توجیهی مجتمع ورزشی
طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری با ظرفیت 1664 دانش‌ آموز در سال
طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی با ظرفیت پذیرش 1600 هنرآموز در سال
طرح توجیهی آموزشگاه زبان‌ های خارجی با ظرفیت 1872 دانش‌ آموز در سال
طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی با ظرفیت پذیرش 600 هنرآموز در سال
طرح توجیهی آموزشـگاه علـمی آزاد
طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه با ظرفیت 2496 هنرجو در سال
طرح توجیهی آموزشگاه هنـرهای تجسمی با ظرفیت پذیرش 800 هنرجو در سال
طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده
طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال
طرح توجیهی چاپ و تولید عکس‌های رنگی و سیاه ‌و سفید با ظرفیت 76500 قطعه در سال
طرح توجیهی خدمات بینایی‌ سنجی ، چشم ‌پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم ‌پزشکی
طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت
طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی
طرح توجیهی درمانـگاه شـبانه‌ روزی با ظرفیت 200 بیمار در شبانه روز
طرح توجیهی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه
طرح توجیهی مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال
طرح توجیهی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال