تقلب رتبه برترها در کنکور!!!

تقلب رتبه برترها در کنکور!!!

تدریس شیمی و مشاوره توسط دکتر داروساز

تدریس شیمی و مشاوره توسط دکتر داروساز

خوشنویسی با خودکار تخصصی

خوشنویسی با خودکار تخصصی

اموزش تخصصی مکالمه انگلیسی و عربی

اموزش تخصصی مکالمه انگلیسی و عربی

معلم خصوصی زیست شناسی کنکور سراسری، تدریس خصوصی

معلم خصوصی زیست شناسی کنکور سراسری، تدریس خصوصی

بازیگری سینما و تلویزیون

بازیگری سینما و تلویزیون